Velkommen!

Kontaktinfo:

Sjøgata 39, 9008 Tromsø

Tlf: 77 60 77 50
E-post: post@spraksenteret.no


Åpningstider:

Mandag-Fredag:
08:00 to 16:00

Lørdag- Søndag: Vakttlf. 77 60 77 50