Vi får det til å henge sammen

Det er ikke alltid like lett å formidle noe videre uten samme språk.Vi hjelper deg med dine tolke- og oversettelsesbehov

Vi tolker og oversetter til over 100 språk. Våre tolker befinner seg over hele landet og vi leverer våre tjenester til både det private og offentlige. Ingen jobb skal være for liten eller stor. Vi har en kjernestab av veldig godt etablerte, utdannede oversettere og tolker som suppleres etter behov.

Vårt hovedkontor befinner seg i Tromsø og er åpen mandag til fredag fra 08:00 til 16:00. Haster det og er det etter ordinær åpningstid kan du få tak i oss på vår vakttelefon. Vi har lang erfaring med levering av tjenester og etterstreber god kontakt med våre kunder. I tillegg til en stor og god kundemasse i Nord-Norge har vi kunder over hele landet. Vi leverer gjerne anbud og er konkurransedyktig på pris.