Velkommen til Språksenteret!

Vi trenger stadig nye tolker på mange forskjellige språk. Har du interesse for dette? Les mer om tolking her.


Hva kreves av en tolk?

En tolking må være presis og språklig velformulert.

En god tolk trenger betydelige kunnskaper i begge språk, i språkområdenes kultur og i de fagområder tolkingen gjelder.

En god tolk må være personlig egnet til den oppgaven han/hun skal gjennomføre, kjenne sine spesielle fagområder og kjenne egne begrensninger.

Noen oppdrag kan medføre store psykiske belastninger, og dette må tolken kunne håndtere.

Tolken må ta oppdraget alvorlig, og ikke si ja til noe man kanskje ikke klarer.


Generelt om god tolkeskikk:

Begrepet god tolkeskikk er en norm som forteller hvordan tolken skal oppføre seg og utføre sitt arbeid. Påvist brudd på de yrkesetiske regler for tolker kan gi grunnlag for reduksjon/bortfall av oppgjør og evt. oppsigelse av kontrakt med øyeblikkelig virkning. God tolkeskikk skal følges uansett om oppdsragsgiveren er en offentlig myndighet, næringslivet eller en privat person.


God tolkeskikk innebærer bl.a. følgende:

-Tolken har taushetsplikt. Denne er ikke tidsbegrenset og den er absolutt.

-Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking.

-Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil (part i saken, i slekt med noen av partene, gift eller forlovet med noen av partene, verge eller kurator for noen av partene m.m)

-Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet.

-Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre.

-Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.


UDIs RETNINGSLINJER FOR GOD TOLKESKIKK

JURIDISKE FORHOLD


Oppdragsgang

Tolking:

  • Bestilling kommer inn til Språksenteret.
  • Språksenteret kontakter tolken/oversetteren med forespørsel pr. tlf., faks eller e-post.
  • En tolk skal ha oppgitt oppdragsnr., språk, tolkested, dato, tidspunkt og hva tolkingen gjelder, evt. spesielle opplysninger.
  • Hvis tolken mangler noen av disse opplysningene, plikter han/hun å skaffe seg dem ved å ta kontakt med Språksenteret.
  • Tolken fører opplysninger om oppdragene i oppdragsboka, på timelisten, ferdigtrykt faktura eller annen måte som egner seg til å holde orden på dem.
  • Tolkingene utføres til fastsatt tid eller i hht. endringer.
  • Tolken kontakter Språksenteret pr. tlf., faks eller e-post med opplysninger om tolkingen når den er avsluttet, helst samme dag.

Ansatt eller selvstendig næringsdrivende?

Medarbeideren kan være ansatt frilanser eller selvstendig frilanser. En ansatt frilanser leverer skattekort, og vi trekker skatt, betaler arbeidsgiveravgift og utbetaler lønn en gang i måneden. En selvstendig frilanser leverer organisasjonsbevis, sender inn regning for sine oppdrag, betaler sin egen skatt og tar seg av alt selv.

Språksenteret
Sjøgata 39
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 77 50, faks 77 63 27 00
post@spraksenteret.no
tolking@spraksenteret.no
oversetting@spraksenteret.no
Copyright © 2004. All Rights Reserved
New Nike Hypervenom Phantom
Nike Hypervenom Phantom 2015
Nike Mercurial Superfly 2015
Nike Mercurial Superfly CR7 2015
Nike Mercurial Superfly Soccer Cleats
Nike Tiempo
Nike Tiempo 2015
Nike Mercurial Superfly CR7
Neymar Nike Hypervenom
Cheap Nike Magista Obra 2015
Cheap Nike Magista Obra 2016
Nike Tiempo soccer cleats 2015
Nike Hypervenom Neymar Soccer Cleats
Nike Mercurial Vapor For Sale
New Nike Magista Obra
Nike Magista Obra 2016
Nike Magista Opus For Sale
Nike Hypervenom Phantom For Sale
Nike Hypervenom Neymar 2015
Nike Hypervenom Phantom II Soccer Cleats
Nike Hypervenom Phantom II 2015
Nike Mercurial Vapor
Best Nike Elastico Superfly